• Het Rode Kruis heeft een WhatsApp-hulplijn in het Oekraïens, Russisch en Engels: 06 – 48 15 80 53.
  • ​​​​ ​​​​Algemene informatielijn van het Rode Kruis – voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne: 070 – 44 55 888. 
  • Vluchtelingenwerk biedt belangrijke informatie voor gevluchte Oekraïners in Nederland in het Oekraïens, Russisch en Nederlands. 
  • Bij Zorgverzekeringslijn vind je veel informatie over de gezondheidszorg in Nederland voor Oekraïners. De informatie is deels vertaald in het Oekraïens.  
  • Pharos biedt professionals belangrijke informatie over Oekraïense vluchtelingen. 
  • ARQ IVP biedt ondersteuning bij de psychosociale aspecten van het werken met  Oekraïense vluchtelingen. 
  • Meldpunt voor hulpdieren Oekraïne. 
  • Hygiënerichtlijnen voor asielzoekerscentra: RIVM 
  • Online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen: RefugeeHelp 
  • Voor het inschakelen van een tolk: zoschakeltueentolkin.nl. 

Zorg- en informatiekaart

GGD Zeeland heeft een zorg- en informatiekaart samengesteld voor alle processen in relatie tot de vluchtelingen uit Oekraïne. Hiermee hebben alle Zeeuwse gemeenten en hulpverlenende instanties, die betrokken zijn bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, een compleet overzicht van welke diensten GGD Zeeland levert en op welke manier. Het aanbod sluit aan bij reguliere hulp en is afhankelijk van landelijke richtlijnen. Waar nodig worden deze aanpassingen verwerkt in deze zorgkaart.