Het is erg belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat en zich daar op zijn/haar gemak voelt. Door les te geven over relaties en seksualiteit leren kinderen dat zij hun grenzen mogen aangeven en dat ze trots op zichzelf mogen zijn. Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp relaties en seksualiteit. Om die sociale veiligheid te creëren word je als ouder/opvoeder hierbij betrokken.

We willen graag dat kinderen leren over lichamelijke en relationele ontwikkeling op een manier die bij hun leeftijd en belevingswereld past. In alle groepen op de basisschool worden er lessen gegeven over je lijf, groeien, gevoelens en relaties. Dit wordt gedaan door middel van het lespakket ‘Kriebels in je buik’. Hierdoor worden kinderen weerbaarder en wordt er tegenwicht geboden aan beelden, verhalen en ontwikkelingen die zich in onze maatschappij afspelen.

Veel ouders hebben vragen over de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. En voor kinderen is dat niet anders. Het is daarbij belangrijk dat jouw kind leert welk gedrag gezond is, hoe jouw kind grenzen kan aangeven en hoe het met gevoelens van anderen om moet gaan.

Daarom nodigen wij je als ouder of opvoeder uit voor een online ouderavond. Er worden 3 ouderavonden gegeven voor verschillende groepen, te weten:

  • Dinsdag 8 juni onderbouw (aanmelden is niet meer mogelijk)
  • Woensdag 9 juni middenbouw (aanmelden is niet meer mogelijk)
  • Donderdag 10 juni bovenbouw (aanmelden is niet meer mogelijk)

Deze ouderavonden worden verzorgd door GGD Zeeland.

De digitale inloop is vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur start de ouderavond en de afsluiting zal rond 20.30 uur plaatsvinden met eventuele uitloop van een kwartiertje.

Zien we je dan?

(aanmelden is niet meer mogelijk)