In vergelijking met Nederland proberen Zeeuwse jongeren vaker een paar trekjes of een hele sigaret geprobeerd. Daarnaast roken Zeeuwse scholieren vaker dagelijks of wekelijks. Van de Zeeuwse jongeren heeft 21% wel eens gerookt en 12% heeft wel eens minimaal een hele sigaret gerookt. Daarnaast rookt 4% van de Zeeuwse jongeren dagelijks en geeft 5% aan wekelijks te roken.

Figuur 1. Rookgedrag van Zeeland en Nederland Figuur 1. Rookgedrag van Zeeland en Nederland

Net zoals landelijk zien we in Zeeland grote verschillen in rookgedrag tussen jongeren van verschillende opleidingsniveaus. Zo heeft 22% van de scholieren op het VMBO basis-/kaderberoepsgericht ooit een hele sigaret gerookt, 14% op het VMBO gemengd/theoretisch, 9% op het HAVO en 4% op het VWO.

Figuur 2. Rookgedrag van Zeeuwse jongeren per opleidingsniveau Figuur 2. Rookgedrag van Zeeuwse jongeren per opleidingsniveau

Er zijn ook grote verschillen te zien in rookgedrag tussen leerlingen uit klas 2 en klas 4. Van de Zeeuwse jongeren uit klas 4 heeft 30% ooit gerookt versus 11% uit klas 2. Daarnaast geven jongens vaker aan dat ze ooit gerookt hebben in vergelijking met meisjes.

Figuur 3. Het rookgedrag van Zeeuwse jongeren uit klas 2 en klas 4, uitgesplitst naar geslacht Figuur 3. Het rookgedrag van Zeeuwse jongeren uit klas 2 en klas 4, uitgesplitst naar geslacht