Soms brengen psychische problemen mensen in een uitzichtloze situatie. Ze verwaarlozen zichzelf, zorgen voor overlast en raken in een sociaal isolement. In hun leven spelen veel problemen. Ze zijn in de war en kunnen vaak op niemand terug vallen. Het zijn mensen die hulp nodig hebben, maar die hulp niet willen of durven te vragen. De omgeving denkt dat hulp of zorg wel nodig is.

Meld- en Actiepunt Bemoeizorg

Medewerkers van het Meld- en Actiepunt Bemoeizorg (MAB) bieden in deze situaties ongevraagd hulp. Ze gaan op zoek naar een passende oplossing voor de problemen. Problemen waardoor mensen steeds meer in moeilijkheden raken. Vaak komt dat door een combinatie van:

  • schulden of geen inkomen;
  • huisuitzetting, dak- of thuisloos zijn;
  • verslaving;
  • psychische of lichamelijke problemen;
  • geestelijk verward zijn.

Hulpverleners proberen ook om de contacten met het persoonlijke netwerk weer te herstellen of te verstevigen. In het team van het MAB werken professionals van Emergis (GGZ) en de GGD Zeeland samen. Als het nodig is, overleggen zij met een psychiater.

Wanneer aanmelden?

Ben je bezorgd over iemand die hulp nodig heeft, maar die niet krijgt of aanneemt? Signaleer je verwaarlozing of een vervuild huis? Neem dan contact op met het Meld- en Actiepunt Bemoeizorg MAB.

Hoe kan ik melden?

Het MAB is elke werkdag van 8.30 – 17.00 uur bereikbaar via 0113 – 249 400.  Je kunt ook een mail sturen met je naam, telefoonnummer en vraag naar mab@ggdzeeland.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt ons ook mailen of bellen voor informatie of advies.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Wij beoordelen jouw melding en verwijzen zo nodig door naar een andere hulpverleningsinstantie. Als we zelf in actie komen, verzamelen we alle benodigde informatie en zoeken we contact met de aangemelde persoon. Samen stellen we een plan van aanpak op. Zodra passende hulp op gang is gekomen, trekken wij ons terug. De melder krijgt van ons bericht als het hulptraject is afgelopen.