Sommige kinderen hebben een achterstand in de motorische, zintuiglijke, sociale, emotionele of verstandelijke ontwikkeling. Integrale Vroeghulp Zeeland wil samen met ouders (integraal) er voor zorgen dat een kind dat zich anders ontwikkelt, zich toch zo goed als mogelijk ontwikkelt. Zij willen ook dat deze begeleiding zo vroeg mogelijk start. Er zijn in Zeeland drie teams Integrale Vroeghulp actief: Zeeuws-Vlaanderen, Oosterschelderegio en Walcheren.

Samenwerkingsverband

Netwerk Integrale Vroeghulp Zeeland is een samenwerkingsverband van: ADRZ, Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie, GGD Zeeland, Gors, ‘s Heeren Loo Zeeland, JBW-Zeeland, Juvent, Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Kentalis, Koninklijke Visio, Prokino, Revant, Stichting Akkerwinde, Stichting Allévo, Stichting De Korre, Stichting Lentekind, Stichting Tragel, Vakgroep Kinderfysiotherapie, Vakgroep Preverbaal logopedisten en ZorgSaam Ziekenhuis.

Meer informatie en/of aanmelden

Wil je meer informatie of een kind aanmelden? Neem dan contact via 0113-249 301. Meer informatie lees je op de website van Integrale Vroeghulp Zeeland.