Sommige kinderen hebben een achterstand in de motorische, zintuiglijke, sociale, emotionele of verstandelijke ontwikkeling. Integrale Vroeghulp Zeeland wil samen met ouders (integraal) er voor zorgen dat een kind dat zich anders ontwikkelt, zich toch zo goed als mogelijk ontwikkelt. Zij willen ook dat deze begeleiding zo vroeg mogelijk start. Er zijn in Zeeland drie teams Integrale Vroeghulp actief: Zeeuws-Vlaanderen, Oosterschelderegio en Walcheren.

Samenwerkingsverband

Netwerk Integrale Vroeghulp  Zeeland is een samenwerkingsverband van: ADRZ, Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie, GGD Zeeland, Gors, Indigo, Juvent, Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Kentalis, Koninklijke Visio, Revant, Stichting Allévo, Stichting Intervence, Stichting Respont, Stichting Tragel en ZorgSaam Ziekenhuis..

Meer informatie en/of aanmelden

Voor meer informatie en/of aanmelding kunnen ouders en hulpverleners terecht bij de coördinator Integrale Vroeghulp Zeeland, Ria van Tienhoven-Schermer via telefoonnummer 06 – 23 23 25 11.