Dagelijks worden er honderden patiënten uitgewisseld tussen zorginstellingen. Op deze manier kunnen infectieziekten zich verspreiden naar andere instellingen en nieuwe uitbraken veroorzaken. Uitbraken kunnen nu digitaal gemeld worden in het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO. Zo weten zorginstellingen van elkaar welke uitbraken er spelen en kan men hierop inspelen.

Het Meldpunt is een gebruiksvriendelijke en beveiligde webapplicatie en geeft ‘realtime’ overzicht op uitbraken van infectieziekten en Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) in de regio. Bij elke instelling zijn contactpersonen bekend die rechtstreeks benaderd kunnen worden voor specifieke vragen en advies. Elkaar informeren over uitbraken en bereikbaar zijn voor vragen is noodzakelijk, zodat er tijdiger preventieve maatregelen genomen kunnen worden als een patiënt vanuit een ziekenhuis of verpleeghuis binnenkomt. Zo kan verspreiding van infectieziekten en antibioticaresistentie worden tegengegaan. Met het Meldpunt zetten we in op:

  • voorkómen van verspreiding van infectieziekten, door digitaal uitwisselen van gegevens;
  • bevorderen van patiëntveiligheid;
  • besparing op zorg- en personeelskosten.

Inmiddels maken veel zorginstellingen binnen en buiten onze regio al gebruik van MUIZ.