De gevolgen zijn merkbaar op veel verschillende terreinen en manieren, zoals bijvoorbeeld:

  • de psychische en sociale effecten van thuisisolatie of quarantaine
  • de maatschappelijke onrust vanwege de angst om ziek te worden
  • de effecten van de sluiting van de scholen en kinderopvang
  • het achter moeten laten van geliefden en familieleden die moeten worden opgenomen in het ziekenhuis
  • de economische gevolgen voor bedrijven en zelfstandigen,
  • het verlies van werk, zekerheden en toekomstperspectieven
  • de invloed van de alom aanwezige aandacht voor de crisis in de media
  • de belasting op het zorgsysteem en individuele zorgverleners

De gevolgen zullen naar verwachting nog langere tijd merkbaar blijven. Dat betekent dat er behoefte kan ontstaan aan hulp. Soms is een luisterend oor of het beschikbaar hebben van de juiste informatie al voldoende, maar soms is er meer nodig. Vanzelfsprekend is het dan verstandig om uw probleem met de huisarts te bespreken.