In vergelijking met Nederland proberen Zeeuwse jongeren vaker een paar trekjes of een hele sigaret geprobeerd. Daarnaast roken Zeeuwse scholieren vaker dagelijks of wekelijks. Van de Zeeuwse jongeren heeft 21% wel eens gerookt en 12% heeft wel eens minimaal een hele sigaret gerookt. Daarnaast rookt 4% van de Zeeuwse jongeren dagelijks en geeft 5% aan wekelijks te roken.

Figuur 1. Rookgedrag van Zeeland en Nederland

Net zoals landelijk zien we in Zeeland grote verschillen in rookgedrag tussen jongeren van verschillende opleidingsniveaus. Zo heeft 22% van de scholieren op het VMBO basis-/kaderberoepsgericht ooit een hele sigaret gerookt, 14% op het VMBO gemengd/theoretisch, 9% op het HAVO en 4% op het VWO.

Figuur 2. Rookgedrag van Zeeuwse jongeren per opleidingsniveau

Er zijn ook grote verschillen te zien in rookgedrag tussen leerlingen uit klas 2 en klas 4. Van de Zeeuwse jongeren uit klas 4 heeft 30% ooit gerookt versus 11% uit klas 2. Daarnaast geven jongens vaker aan dat ze ooit gerookt hebben in vergelijking met meisjes.

Figuur 3. Het rookgedrag van Zeeuwse jongeren uit klas 2 en klas 4, uitgesplitst naar geslacht