In het najaar van 2019 hebben alle GGD’en in samenwerking met het RIVM onderzoek gedaan onder scholieren in de klassen 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs. Voor Zeeland was dit de eerste keer dat dit onderzoek Zeeuws breed is uitgevoerd. In Zeeland deden alle scholen mee en hebben ruim 6900 leerlingen de vragenlijst over hun gezondheid en leefstijl ingevuld. In de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn verschillende gezondheid gerelateerde onderwerpen uitgevraagd, zoals alcoholgebruik en roken, cannabisgebruik, geluk, stress, psychosociale gezondheid, eenzaamheid, weerbaarheid, ingrijpende gebeurtenissen, energiedrankjes en suikerhoudende dranken, bewegen, gamen/sociale media gebruik en seksuele gezondheid.

Hierboven zijn de resultaten van alcoholgebruik en roken te vinden. De resultaten van de andere onderwerpen en verdere verdiepingen per thema worden vanaf september 2020 ook hier gepresenteerd.