Menu

Disclaimer

De op de site getoonde informatie is door GGD Zeeland met uiterste zorg samengesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven ten aanzien van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden.

Gebruik van informatie afkomstig van deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts. GGD Zeeland sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van of verband houdt met deze website.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.