Welke testen zijn er?

Met een test kun je meten of iemand is besmet met het coronavirus. Tot in oktober 2020 was alleen de NAAT-test, zoals een PCR of TMA door het RIVM goedgekeurd. In de meeste GGD teststraten worden NAAT-testen, zoals een PCR of TMA gebruikt. Er is een aantal commerciële testaanbieders die ook deze NAAT-testen, zoals een PCR of TMA gebruiken. Een NAAT-test t is geen sneltest. Het duurt even voor je de uitslag krijgt omdat het proces van testen en het laten analyseren door het laboratorium tijd kost.

Het RIVM heeft nu ook een ander soort test goedgekeurd: de ‘antigeentest’. De uitslag is er veel sneller. Daarom worden ze ook wel sneltesten genoemd. Veel commerciële bedrijven die coronatesten aanbieden, werken met deze zogenaamde sneltesten. Sneltesten, geven zoals de naam al zegt, snel een uitslag. De uitslag van deze testen is niet altijd betrouwbaar, ook niet altijd als de sneltest door het RIVM is gevalideerd. Dit komt doordat een antigeen sneltest minder gevoelig is dan een NAAT-test, zoals een PCR of TMA. Een sneltest werkt alleen als er veel virusdeeltjes aanwezig zijn. Als je een sneltest afneemt bij iemand zonder of met alleen milde klachten (weinig virus aanwezig), is de uitslag niet betrouwbaar. Een negatieve sneltest moet daarom bevestigd worden met een PCR-test. In afwachting van de uitslag moet de persoon thuisblijven. Hieronder zie je de verschillende coronatesten in één handig overzicht.

Eisen aan het gebruik van sneltesten

Aan het gebruik van deze testen zijn strenge eisen verbonden. Het RIVM wil dan ook dat er altijd een BIG-geregistreerde arts aanwezig is in een teststraat. Hij/zij moet erop toezien dat de test op de juiste manier gebruikt en uitgevoerd wordt. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van deze commerciële testaanbieders.

Meldplicht voor het testen op het coronavirus

Iedere organisatie die een test uitvoert op corona, is verplicht positieve testuitslagen te melden bij de GGD. In de wet Publieke Gezondheid  is corona geclassificeerd als een zogenaamde infectieziekte A en daarmee een meldingsplichtige ziekte. De arts of het laboratorium betrokken bij het testen op corona is verplicht melding te maken van alle positieve uitslagen bij de GGD. Het doel van de meldplicht is dat de GGD bron- en contactonderzoek kan uitvoeren en isolatie of quarantaine kan adviseren. Bovendien wil de GGD weten hoeveel mensen het virus hebben en waar het virus is. Alleen met die informatie kunnen we het virus op een goede manier indammen en de volksgezondheid beschermen.

De GGD ziet dat een aantal commerciële teststraten zich niet aan die meldplicht houdt. Het gevolg is dat er geen scherp beeld meer is van de cijfers en de verspreiding van corona. Hierdoor komt de volksgezondheid in gevaar. De cijfers die het RIVM verzamelt worden onvolledig en daardoor onbetrouwbaar. Hierdoor wordt het lastiger om te beslissen welke maatregelen nodig zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan.  De GGD roept commerciële teststraten dan ook op positieve uitslagen altijd aan de GGD te melden.

Rol van de GGD bij commerciële testlocaties

Wanneer we als GGD weten dat een (snel)testlocatie van start gaat of is geopend, dan benaderen we deze partij actief. We vragen naar de werkwijze, het type test waarmee ze werken en we geven informatie over de eisen die gelden voor het valide testen op COVID-19. Bovendien wijzen we op de meldingsplicht die geldt voor COVID-19 bij positieve uitslagen. We houden geen toezicht op de kwaliteit van andere testlocaties dan die van onszelf en een (commerciële) aanbieder van (snel)coronatesten kan dus geen ‘label’ voeren of wijzen op ‘erkend’ te zijn door GGD Zeeland.

 Wil je jezelf toch laten testen op het Corona virus met een sneltest?

Controleer altijd vooraf of het bedrijf volgens de regels werkt. Op dit moment neemt de GGD alleen positieve uitslagen in behandeling van de in Nederland gevalideerde testen: Panbio COVID-10-Ag rapid test (Abbott), BD Veritor COVID test (Becton Dickinson) en SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Roche). De GGD volgt hierin de richtlijnen van het LCI/RIVM.