Menu

Gezondheid Zeeuwen onder de loep

Iedere vier jaar voert de GGD Zeeland een groot gezondheidsonderzoek uit: de Gezondheidsmonitor. Bij zo'n gezondheidsonderzoek krijgen de Zeeuwen een uitgebreide vragenlijst thuisgestuurd.

 

We vragen de inwoners dan het hemd van het lijf over hun gezondheid, leefstijl en sociale contacten. Ook willen we weten of ze zich veilig voelen en of ze mantelzorg of andere voorzieningen nodig hebben. De mensen die de vragenlijst krijgen, worden willekeurig gekozen met behulp van een steekproef. Ook u kunt geselecteerd worden voor dit onderzoek. Het invullen is altijd vrijwillig en anoniem. De antwoorden worden door ons verwerkt tot cijfers die iets zeggen over de gezondheid van de Zeeuwen. Daarmee laat het onderzoek zien wat de belangrijkste gezondheidsproblemen in Zeeland zijn.

 

Zeeuwse ouderen steeds actiever en gezonder

In 2012 is een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder volwassenen en ouderen. De resultaten van dit onderzoek zijn in het najaar van 2013 gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat de gezondheid van Zeeuwse 65-plussers in de afgelopen vijf jaar is verbeterd. Tegelijkertijd lijkt het met de groep volwassenen van 19 tot 64 jaar in Zeeland juist minder goed te gaan.

 

Naar de resultaten van dit onderzoek bij volwassenen en ouderen.

 

In 2016 is er weer een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder volwassenen. De resultaten van dit onderzoek kunt u binnenkort lezen op onze website.

Zeeuwse jongeren voelen zich goed

Het meest recente onderzoek bij de jeugd is in 2010 gehouden. Lees meer over onderzoek bij jongeren.