Menu

Advies voor gemeenten

Een gezonde leefomgeving gaat ons als Zeeuwen allemaal aan. We ademen liever gezonde lucht in dan uitlaatgassen. Ook voor gemeenten is de leefomgeving van Zeeuwen van groot belang. Gemeenten binnen Zeeland hebben de taak om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. Daarnaast willen gemeenten waar mogelijk ongerustheid bij inwoners over mogelijke gezondheidsrisico’s wegnemen.

In Nederland zijn GGD’en verantwoordelijk voor de uitvoering van deze medische milieukundige taken. Dit is vastgelegd in de WPG.

Wat kan de GGD voor u doen op het gebied van milieu en gezondheid?

De GGD kan uw gemeente van dienst zijn bij de uitvoering van specifieke taken op het gebied van milieu en gezondheid. Hierbij staan twee onderwerpen centraal:

 

Signalering van risico’s

Gespecialiseerde milieugezondheidsdeskundigen van de GGD kunnen een inschatting maken wat de invloed is van bepaalde milieufactoren op de gezondheid van mensen. Eigen onderzoeksresultaten,  nieuwe ontwikkelingen in de regio of een plotselinge toename van individuele klachten kunnen een signaal zijn dat er sprake is van een gezondheidsrisico door een verontreinigd milieu. Deze signalen worden onderzocht door de GGD en hiervan wordt een rapport uitgebracht aan gemeenten met daarin een advies om de gezondheidsrisico’s te verkleinen.

 

Advies aan gemeentebesturen

Naast het signaleren van risico’s heeft de afdeling medische milieukunde van de GGD ook een adviserende rol naar gemeenten. Zij adviseren gemeenten bij hun beleid op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en vervoer. Gemeentelijke beleidsplannen kunnen getoetst worden op mogelijke gezondheidsrisico’s. De medewerkers medische milieukunde kijken vanuit een gezondheidskundig perspectief naar milieuregelgeving. Wanneer een gemeente in een vroeg stadium de GGD betrekt, kunnen ongewenste situaties voorkomen worden.

 

Onderzoek

Het cluster milieu en gezondheid heeft voor gemeenten een aantal grote onderzoeken uitgevoerd zoals:

-       Kijk uit op de Westerschelde

-       Gezondheidsonderzoek in de omgeving van het Sloegebied

-       Leefomgevingsonderzoek Terneuzen

 

Heeft u een vraag over milieu en gezondheid?