Menu

Zeeuws samenwerkingsverband borstvoeding

Het Zeeuws Samenwerkingsverband Borstvoeding wil bereiken dat ouders gemotiveerd worden tot het langer geven van borstvoeding aan hun kind, zodat het percentage kinderen dat met 6 maanden uitsluitend borstvoeding krijgt verder stijgt.

 

Na de oprichting van het Zeeuws Samenwerkingsverband Borstvoeding in 2004 is het percentage kinderen dat op de leeftijd van 6 maanden uitsluitend borstvoeding krijgt, met 11% gestegen. Nog steeds is het echter zo dat 4 van de 10 moeders die start met borstvoeding, stopt in de eerste maand na de geboorte.

 

Onderzoek

Uit onderzoek dat in 2012 gedaan is in opdracht van de GGD Zeeland, blijkt dat het stoppen van de borstvoeding vooral te maken heeft met bezorgdheid over de hoeveelheid melk die het kind krijgt, pijn tijdens het voeden of problemen met het starten met borstvoeding. Daarom is het van belang dat ouders vooraf duidelijke en realistische informatie krijgen over borstvoeding. Ook moet tijdens de eerste week na de geboorte meer ondersteuning geboden worden rondom borstvoeding.

 

Protocol

Het Zeeuws Samenwerkingsverband Borstvoeding heeft in 2013 een nieuwe versie uitgegeven van het Borstvoeding Protocol. Het herziene protocol moet zorgen voor nog meer eenheid en een nog betere afstemming van zorg en eenduidige advisering door zorgverleners. U kunt het protocol hier downloaden.