Menu

Toekomstverkenning voor de regio

Cijfers over gezondheid en zorg in Zeeland zijn gebundeld in de regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning (rVTV) voor Zeeland. Dit rapport uit 2012, een leidraad voor de komende jaren, maakt duidelijk dat de omgeving de gezondheid bepaalt en dat er ‘gezorgd’ moet worden voor andere zorg.

 

 

De regionale VTV is opgesteld door de GGD, samen met Scoop, het RIVM, de Zeeuwse gemeenten en de Provincie.

Het rapport bestaat uit vier onderdelen:

  1. Een samenvatting van de gezondheidssituatie in Zeeland.
  2. Twaalf deelrapporten waarin we diverse thema’s verder uitdiepen.
  3. Dertien gemeentelijke rapportages met de belangrijkste resultaten per gemeente.
  4. Een regionaal kompas met achtergrondinformatie over gezondheidsproblemen, landelijk beleid, mogelijkheden voor lokaal beleid en een overzicht van het regionale aanbod.

Drie kernboodschappen

Uit de regionale VTV zijn drie kernboodschappen geformuleerd:

 

  • Omgeving bepaalt gezondheid
  • Heb oog voor de verschillen
  • Zorg voor ándere zorg

 

Een korte beschrijving van deze drie kernboodschappen kunt u hier downloaden.