Menu

Roken

Definitie Roken

Een roker is gedefinieerd als iemand die (wel eens) rookt, ongeacht de frequentie van roken, de hoeveelheid die hij/zij rookt en de soort rookwaar. Diverse factoren zijn van invloed op de kans dat jongeren (gaan) roken.

Lees meer


Omvang Roken

Van de Zeeuwse 12- t/m 18-jarigen heeft een derde wel eens gerookt. De gemiddelde leeftijd waarop deze groep de eerste sigaret heeft gerookt, ligt op 13,7 jaar. Eén op de veertien (7%) heeft de eerste sigaret gerookt toen zij 12 jaar of jonger waren.

Lees meer


Beleid Roken

Het preventiebeleid richt zich op het voorkomen dat jongeren gaan roken, bevorderen dat rokers stoppen en beschermen van niet-rokers tegen blootstelling aan schadelijke stoffen in tabaksrook.

Lees meer


Interventies Roken

Het ontmoedigen van roken beschermen van niet-rokers gebeurt via een combinatie van interventiemethoden gebaseerd op de indeling in pijlers uit de Handreiking Gezonde Gemeente:

 

  • regelgeving, handhaving en beleid;
  • voorlichting en educatie;
  • signalering, advies en ondersteuning;
  • beïnvloeden van de sociale en fysieke omgeving

Lees meer


 

 

 

 

  

    Regionaal Kompas

  1. Voor wie is het Regionaal Kompas bedoeld?

    Het Regionaal Kompas is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers van Zeeuwse gemeenten, maar biedt ook informatie die voor een breder publiek interessant is. In het Regionaal Kompas is informatie over gezondheid, ziekte en risicofactoren te vinden. Daarnaast biedt het informatie over mogelijkheden voor lokaal beleid en interventies.