Menu

Veelgestelde vragen

  Veelgestelde vragen over de enquête 'Kijk uit op de Westerschelde'

 1. Wat is het doel van het onderzoek?

  In het onderzoek staan twee vragen centraal. Ten eerste wordt onderzocht wat mensen gaan doen als op de Westerschelde een ongeval plaatsvindt met gevaarlijke stoffen en er wordt berekend hoeveel mensen als gevolg hiervan gewond zullen raken of komen te overlijden. Ten tweede gaat het onderzoek ook over de vraag of omwonenden van de Westerschelde zich beter kunnen voorbereiden op een ongeval met gevaarlijke stoffen en zo ja, wat is dan een goede voorbereiding?`

 2. Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?

  De enquête wordt uitgevoerd door de GGD Zeeland. De GGD Zeeland heeft voor dit project subsidie ontvangen van ZonMw (www.zonmw.nl). Om te resultaten van het onderzoek te implementeren wordt samengewerkt met de gemeenten.  

   

  Bij het onderzoek is de Erasmus Universiteit Rotterdam en TNO betrokken. De Erasmus Universiteit Rotterdam zal de complexe statistische analyses voor de GGD uitvoeren.

 3. Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

  De verzamelde gegevens worden verwerkt door onderzoekers van de GGD en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met deze resultaten wil de GGD de gemeenten adviseren hoe zij burgers beter kan voorbereiden op een eventuele ramp met gevaarlijke stoffen. De resultaten zullen medio 2013 voor iedereen te raadplegen zijn via www.ggdgezondheidsatlas.nl. In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale groep mensen die een vragenlijst hebben ingevuld en van subgroepen, zoals bijvoorbeeld mannen en vrouwen. De resultaten zijn niet herleidbaar tot 1 persoon.

 4. Waarom staat er een (streepjes)code op de achterkant van de vragenlijst/op de antwoordkaart?

  Bij het versturen van de herinneringen vergelijken we de codes met het gehele adressenbestand, om ervoor te zorgen dat alleen díe mensen een herinnering krijgen, die de vragenlijst nog niet hebben teruggestuurd. Wanneer de codes er niet op zou staan, zouden we iedereen (ruim 2000 Volwassenen) weer post moeten sturen. Dit is niet alleen duur, maar ook vervelend. Bovendien, als u de vragenlijst heeft ingevuld, is het niet zo leuk om nog 2x een herinnering te ontvangen.

   

 5. Ik heb de vragenlijst al teruggestuurd, maar ik krijg nu toch nog een herinneringsbrief. Hoe kan dat?

  Waarschijnlijk heeft u de vragenlijst ingevuld nadat de herinneringsbrieven zijn klaar gemaakt voor verzending met de post. Uw vragenlijst en onze brief hebben elkaar gekruist.

  U kunt de herinnering weggooien. Fijn dat u de vragenlijst hebt ingevuld.

 6. Hoe is het mogelijk dat ik een herinnering krijg? Het is toch anoniem?

  Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen sturen we één of zo nodig twee herinneringen. Er zijn strikte regels voor hoe er met uw naam en adresgegevens tijdens het onderzoek wordt omgegaan. Voor het versturen van een herinneringsbrief gebruiken we de barcode die op elke vragenlijst staat. Deze barcode wordt gescand als we de vragenlijst ontvangen. We vergelijken de binnengekomen barcodes en inlogcodes met de geselecteerde personen voor het onderzoek en versturen op basis hiervan herinneringsbrieven. Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.

 7. Waarom zit de brief aan de vragenlijst vast?

  Hoe meer losse stukken in een envelop moeten worden gestopt, hoe groter de kans op fouten is. En hoe hoger de kosten. Daarom zit de brief aan de vragenlijst vast.

   

  Het is de bedoeling dat u de brief eraf scheurt (langs de perforatierand) voordat u de ingevulde vragenlijst terugstuurt.

 8. Ik heb de brief niet losgescheurd van de vragenlijst. Wat nu?

  Dat is niet erg. De gegevens die op de brief staan worden niet gebruikt. Voordat uw antwoorden worden ingelezen door een computer, wordt de brief eraf gescheurd en vernietigd.

   

  De antwoorden die u op de vragenlijst invult, worden niet gekoppeld aan uw naamgegevens en zijn op geen enkele manier naar u terug te leiden.

 9. Mag iemand anders de vragenlijst invullen?

  Nee, dit is uitdrukkelijk niet de bedoeling.

  Door de computer is er willekeurig een groep mensen geselecteerd. Als iemand anders de vragenlijst invult dan krijgen we geen goed beeld

   

   

 10. Ik heb een herinneringsbrief gehad maar ik heb de vragenlijst niet meer. Kan ik een nieuwe vragenlijst krijgen?

  U kunt het secretariaat AGZ van de GGD bellen (tel 0113-249 456) of mailen (onderzoek@ggdzeeland.nl). Er zal een nieuwe enquête worden opgestuurd.  

 11. Ik ben de antwoordenvelop kwijt.

  Als u zelf een grote blanco envelop heeft, zou u de vragenlijst daar dan in willen doen? Deze graag richten aan:

   

  GGD Zeeland

  t.a.v. secretariaat AGZ (enquête)

  Antwoordnummer 390

  4460 VB GOES

   

  Er hoeft géén postzegel op.

 12. Hoe komt u aan onze naam en adres?

  Alle inwoners van een gemeente zijn opgenomen in het bevolkingsregister van die gemeente. Niet iedereen kan zomaar uw naam en adres bij de gemeente opvragen. De GGD is door de landelijke overheid gemachtigd om voor een enquête als deze willekeurig een aantal namen en adressen uit het bevolkingsregister (=gemeentelijke basisadministratie) op te vragen.

  Uit het bevolkingsregister van de 2 gemeenten in Zeeland zijn willekeurig ruim 2.000 namen en adressen getrokken. U bent toevallig ook één van de personen die op deze manier geselecteerd zijn om aan het onderzoek mee te doen.

 13. Wat betekent ‘vertrouwelijk’? Weten anderen wat ik heb ingevuld?

  In dit onderzoek beschermen wij de privacy zoals in de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat. De onderzoeksgegevens worden niet gekoppeld aan uw naam- en adresgegevens. De antwoorden die u op de vragenlijst invult (of dat nu schriftelijk is of via internet) zijn dus op geen enkele manier naar u terug te leiden. Het onderzoek gaat ook niet om individuele personen. In de resultaten van het onderzoek worden alleen maar gegevens gepresenteerd van groepen mensen: van de totale groep mensen die een vragenlijst hebben ingevuld en van subgroepen, zoals bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Niemand weet dus wat u heeft ingevuld.

 14. Moet ik toestemming geven voor deelname aan het onderzoek? Kan ik me terugtrekken?

  Met het terugsturen van de vragenlijst geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens. Het is (technisch) niet mogelijk om u zich achteraf terug te trekken, omdat de antwoorden gescheiden zijn van naam- en adresgegevens. Daardoor is niet te achterhalen van wie de antwoorden afkomstig zijn. Alle geregistreerde onderzoeksgegevens worden bewaard volgens wettelijke richtlijnen.

 15. Laat meer zien van: Veelgestelde vragen over de enquête 'Kijk uit op de Westerschelde'